39 responses to “Thảo luận (tiếp theo)

 1. tich phan xac dinh voi can a,b(a#b)cua f(x)=0 thi f(x) co chac la =0,neu co xin thay chung minh giup em voi

 2. thay cho em hoi tich fan xac dinh cua f(x)>=tich phan xac dinh cua g(x),va de cho f(x)>=g(x) x thuoc (0,1) cm giup emf(x)=g(x) xthuoc (0,1)

 3. bai toan cua ban Chi Dung hoi la HT hay PK thi ha bac roi xet no HT hay PK duoc ko thay

 4. Trả lời bạn nguyen anh lam:
  không thể có \int\limits_{a}^{b} {f(x)} \, dx = 0 \Rightarrow f(x) = 0
  Ta có phản ví dụ: \int\limits_{0}^{2.{\pi}} {sinx} \, dx = -cosx |_{0}^{2.{\pi}} = 0 nhưng sinx không bằng 0 với mọi x thuộc (0; 2. \pi)
  Phản ví dụ thứ 2:
  \int\limits_{0}^{1} {(2x-1)} \, dx = (x^{2} - x)\|_{0}^{1} = 0 nhưng rõ ràng hàm 2x-1 không thể bằng không với mọi x thuộc [0; 1]
  Do vậy: nếu f(x) = g(x) \forall x \in [a; b] \Rightarrow { \int\limits_{a}^{b} {f(x)} \, dx} = { \int\limits_{a}^{b} {g(x)} \, dx} nhưng không có chiều ngược lại.
  Do đó, tôi không biết em có cho thiếu hoặc sai giả thiết hay không vì với những giả thiết em đưa ra không có gì đảm bảo f(x) = g(x) được cả

 5. Rõ ràng bài toán của mà Dũng hỏi, nếu ta giải quyết bằng cách hạ bậc thì kết quả sẽ có một cách nhanh chóng.
  Rõ ràng:
  \int\limits_{1}^{+ \infty} { \dfrac{(cosx)^{2}}{x}} \, dx = { \dfrac{1}{2}}.{ \int\limits_{1}^{+ \infty} { \dfrac{1}{x}} \, dx} + { \dfrac{1}{2}}.{ \int\limits_{1}^{+ \infty} { \dfrac{cos2x}{x}} \, dx}.
  Tích phân đầu phân kỳ, tích phân sau hội tụ (theo dấu hiệu Dirichlet) nên tích phân đang xét phân kỳ.

 6. thầy ơi bài toán tìm ma trận nghịch đão bằng phương trình đặc trưng mà lần trước em đã hỏi thầy sau khi em tính lại thấy phương trình đặc trưng của nó là:
  \P_{A}({\lambda}) = -{\lambda}^{3} +5.{\lambda}^{2} -8.{\lambda} + {3}
  vậy khi đó ma trận nghịch đão la:
  A^{-1} = { \frac{1}{3}}.(A^{2} - 5.A + 8.I_{3})
  nhưng em đã thử lại với cách tìm ma trận nghịch đão bình thường thì cách làm trên cho kết quả khác.vậy thầy xem lại giúp em bài này ạ

 7. Bin tính sai đa thức đặc trưng rồi. Kết quả đúng phải là:
  P_{A}({\lambda}) = -{\lambda}^{3} +5.{\lambda}^{2} -7.{\lambda} + {3}
  Nên ma trận nghịch đảo sẽ : A^{-1} = { \frac{1}{3}}.(A^{2} - 5.A + 7.I_{3})
  Khi đó, cả hai cách đều cho chung 1 kết quả ma trận nghịch đảo là:
  \left ( \begin{array}{c c c} \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3} & - \dfrac{1}{3} \\ \dfrac{1}{3} & \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right )

Đã đóng bình luận.