Thảo luận

Để biết cách gõ công thức Toán học trong các lời nhắn ở trang web này, mời bạn đọc bài hướng dẫn tại đây hoặc bạn có thể xem bài hướng dẫn dùng MathType tại đây và bài tạo công thức trực tuyến tại đây

18 responses to “Thảo luận

 1. Vậy mà em nhân riết không ra! Thầy ơi còn bài : Hãy biễu diễn cosz dưới dạng đại số thì sao ạ?
  Trong khai triển taylor nếu gặp khai khai triển lồng vào nhau (ví dụ như ln(1+ \sqrt{1+x^2}) đến số hạng x^5 thì làm sao ta đánh giá được khai triển hả thầy

 2. Bài cosz em phải sử dụng công thức Euler. Ta có:
  e^{ix} = { cosx + isinx}, khi đó: cosx = { \dfrac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}} .
  Vậy tương tự:cosz = { \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}} .(*)
  Mà z = a + ib, nên thế vào (*) rồi biến đổi, rút gọn lại ta sẽ có kết quả.
  Còn bài khai triển ln( 1 + \sqrt{1+x^{2}}) em xem lại cần phải khai triển Taylor tại x_{0} bằng bao nhiêu, nếu x_{0} = 0 thì phải sử dụng định nghĩa vì biểu thức này không thể sử dụng công thức khai triển ln(1 +x) được do \sqrt{1+x^2} không nằm trong lân cận của 0.
  Có vẻ bài này phải là ln( x + \sqrt{1+x^{2}}).

Đã đóng bình luận.