Bài giảng

Shortlink: http://wp.me/P8gtr-5

Đến với chuyên mục này, bạn sẽ theo dõi, cập nhật các bài giảng của bộ môn Toán – Lý dành cho sinh viên Khoa Vật Lý, trường ĐH Sư Phạm TpHCM. Đây chỉ là nội dung bài giảng dành cho sinh viên khoa Vật Lý, theo quy định chương trình khung của trường ĐHSP, vì vậy, nội dung, chương trình học sẽ có sự khác biệt so với các ngành học khác cũng như là các trường Đại học khác. Do đó, để có thể tham khảo, cập nhật các kiến thức liên quan, mời bạn xem thêm các tài liệu và giáo trình tham khảo. Có thể tìm kiếm tại mục Ebooks

Nội dung bài giảng bao gồm các phần sau:

1. Giải tích 1:

Ở phần này, các bạn sẽ được cung cấp về nội dung, chương trình, cách thức học bộ môn. Học phần Giải tích 1 là môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và tính liên tục, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng trình bày lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

2. Giải tích 2:

Nội dung bao gồm những kiến thức về hàm nhiều biến, phép tính vi phân, đạo hàm riêng, cực trị của hàm nhiều biến, phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2, hệ pt vi phân cấp 1 với hệ số hằng số.

Học phàn trình bày về tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt với yêu cầu sinh viên nắm được những kỹ năng tính các loại tích phân để ứng dụng trong việc giải các bài toán Vật lý.

Học phần cũng trình bày về hàm biến phức, tích phân hàm biến phức và phép tính thặng dư và các ứng dụng vào các bài toán vật lý.

3. Đại số tuyến tính:

Bao gồm những kiến thức về Tập hợp, ánh xạ, không gian véc tơ, không gian véc tơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính….

4. Xác suất thống kê:

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất như các hiện tượng ngẫu nhiên, tất nhiên, các loại phân bố gián đoạn, phân bố lên tục, phân bố xác suất các đại lượng ngẫu nhiên.

Học phần cũng trình bày phương pháp thống kê, xử lý các số liệu tực nghiệm và mối tương quan giữa các đại lượng vật lý.

5. Phương pháp Toán lý

6. Phương pháp số và lập trình